top of page

#herecomestheflood

De gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht brengen de foto expositie Here Comes The Flood, van kunstenaar Rem van den Bosch, voor een half jaar naar Amsterdam. De expositie bestaat uit diverse billboards met foto's die laten zien hoe hoog het water komt als de dijken breken. Here Comes The Flood is vanaf dinsdag 1 februari voor een half jaar gratis te bewonderen op drie verschillende locaties in de stad.Te beginnen in het Oosterpark, waar de expositie wordt geopend door wethouder Jakob Wedemeijer en waterschapsbestuurder Peter Smit.

Met zijn foto-expositie laat Van den Bosch op artistieke wijze zien hoe hoog het water komt als de dijken breken. De modellen tonen, als stille boodschappers van het water, de hoogte van het water bij een overstroming. Door het hele land fotografeerde hij op herkenbare plekken, die ofwel kwetsbaar, of juist een aanjager zijn van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Voor de expositie in Amsterdam fotografeerde Van den Bosch ook op plekken in de hoofdstad zoals in de Watergraafsmeer en het Vondelpark.

Kunstenaar Rem van den Bosch: "Zonder dijken, duinen, gemalen zouden grote delen van Nederland regelmatig en sommige delen zelfs permanent onder water staan. Lang niet iedereen beseft dat. Nu de zeespiegel stijgt en klimaatverandering voor extremer weer zorgt, wordt wonen in laaggelegen gebieden een steeds grotere uitdaging. Met mijn foto expositie wil ik de realiteit van een stijgende zeespiegel op een toegankelijke manier presenteren, om zo de dialoog hierover aan te wakkeren."

In gesprek over klimaatverandering

In de periode dat Here Comes The Flood rondreist door Amsterdam willen de gemeente en het waterschap de kans grijpen om met inwoners van deze regio in gesprek te gaan over de uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie: het aanpassen van de stad aan de veranderende weersomstandigheden. Er zal ook een aanvullend programma worden opgezet rondom de expositie waarbij leerlingen van basisscholen worden betrokken.

Waterschapsbestuurder Peter Smit: "Droge voeten en schoon water. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het waterschap en de gemeente werken er elke dag hard aan om ervoor te zorgen dat iedereen hier veilig en fijn kan leven. Zo versterken we de dijken en nemen we maatregelen die nodig zijn vanwege het veranderende weer. Hitte, langere perioden van droogte en hoosbuien stellen ons voor extra uitdagingen. Juist daarom is het belangrijk om daar – met behulp van deze prachtige expositie – aandacht voor te vragen. Maar vooral om erover in gesprek te gaan met inwoners en er samen voor te zorgen dat we ook in de toekomst op een prettige manier kunnen blijven leven in deze mooie en waterrijke omgeving."

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lydia Sprengers, woordvoerder Waternet | Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: lydia.sprengers@waternet.nl of +31 (0)6 57 87 70 09.
bottom of page