top of page

TENTOONSTELLING #HERECOMESTHEFLOOD

#herecomestheflood

De fototentoonstelling #herecomestheflood komt  naar Amsterdam. Kunstenaar Rem van den Bosch laat op schilderachtige wijze zien hoe hoog het water komt als de dijken breken. Vanaf 1 februari is #herecomestheflood een half jaar gratis te bewonderen op 3 plekken in de stad. Lees meer over de expo wat we gezamenlijk  kunnen doen om de stad voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

De expo

De expo

De expo van kunstenaar Rem van den Bosch komt een half jaar naar Amsterdam. Vanaf 1 februari is #herecomestheflood gratis te bewonderen op 3 verschillende plekken in de stad.

 

Hoe hoog komt het water als de dijken breken?

De expo bestaat uit verschillende billboards met foto’s die laten zien hoe hoog het water komt als de dijken breken. Door het hele land fotografeerde kunstenaar van den Bosch herkenbare plekken die kwetsbaar zijn. Of op een andere manier te maken hebben met klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel. Voor de tentoonstelling in Amsterdam fotografeerde Van den Bosch ook op plekken in onze hoofdstad.

Wie/wat/waar

Waar en wanneer is de expo?

De expo loopt van 1 februari 2022 tot eind juli 2022. En is voor iedereen gratis te bewonderen. Elke 2 maanden gaat de tentoonstelling naar een andere plek. De tentoonstelling begint in februari in het Oosterpark. Daarna gaat de tentoonstelling naar Amsterdam Nieuw-West en Amsterdam Zuidoost.

herecomestheflood.png

Hoofd koel en voeten droog in Amsterdam

Kijk om u heen. Water is overal, zeker in Nederland. Een groot deel van Nederland en Amsterdam ligt zelfs onder zeeniveau. Door sterke dijken houden we droge voeten. Maar door de verandering van het klimaat wordt het weer steeds extremer en stijgt de zeespiegel. Meer en meer krijgen we te maken met hitte, droogte, hevige regenbuien en kans op overstromingen. Dit brengt risico’s met zich mee voor onze stad en haar bewoners. Daarom moeten we ons hierop aanpassen.

Steeds meer invloed van water

De veiligheid en leefbaarheid van onze stad staan onder druk. In de zomer hebben we steeds meer te maken met droogte. Zoetwater wordt schaars en het groen in de stad heeft het zwaar. Ook regent het steeds vaker en harder. Al dat water stroomt niet snel genoeg weg waardoor het riool overstroomt en er grote plassen op straat blijven staan. De invloed van water is al groot en wordt steeds groter.
 

In Nederland zijn we goed beschermd door onze  dijken. Maar door klimaatverandering hebben we meer maatregelen nodig. De overstroming in Valkenburg en het hoge water op de Maas doordat het heel lang regende zijn goede voorbeelden.
 

Gevolgen van een overstroming in Amsterdam

Hoewel de kans op een overstroming in Amsterdam klein is, kunnen de gevolgen heel groot zijn. De stroom kan uitvallen, delen van de stad kunnen onbereikbaar zijn en de hulpdiensten kunnen hun werk niet doen. Ook is er kans op economische schade, vervuiling en risico’s voor de gezondheid.
 

Een mooie leefbare stad

Dat het nu allemaal goed gaat komt doordat er dagelijks met hart en ziel aan wordt gewerkt door verschillende partijen. Ook door het waterschap en de gemeente. Gelukkig weten we goed om te gaan met de veranderende omstandigheden, maar we moeten blijven opletten.

Ons doel: een mooie en leefbare stad. Voor nu en in de toekomst. En daarom bereiden we ons zo goed mogelijk voor op het veranderende klimaat, de stijgende zeespiegel en het verkleinen van de kans op overstromingen en de mogelijke gevolgen daarvan.

Voorbereiden op de toekomst

De uitdaging waar we voor staan is groot. Klimaatverandering is nu al aan de gang. Daarom is het nodig om Amsterdam nu voor te bereiden en aan te passen op meer hitte, droogte, wateroverlast door hevige regenbuien, zeespiegelstijging en kans op overstromingen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam kunnen dit niet alleen. Daarom werken we ook samen met partners zoals de veiligheidsregio, (nuts)bedrijven, woningcorporaties, kennisinstellingen en andere waterschappen.

Wat kunt u doen?

Wat kunt u doen?

Iedereen kan zijn steentje bijdragen om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Maar u kunt ook helpen door uw eigen omgeving aan te passen. Samen kunnen we de stad weerbaarder maken tegen extreem weer.

Een paar tips om u op weg te helpen:

Kijk op www.overstroomik.nl en check hoe hoog het water komt in uw buurt bij een overstroming én hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

Kijk op klimaateffectatlas.nl om te zien hoe hoog het water kan komen te staan in Nederland en in Amsterdam.

Kijk op website van de gemeente Amsterdam voor meer informatie over hoe we onze stad voorbereiden op extremer weer door klimaatverandering. Hoe houdt Amsterdam haar hoofd koel en voeten droog? www.amsterdam.nl/klimaatadaptatie 

Meer praktisch informatie, tips en goede voorbeelden over wat u zelf kunt doen vindt u op de website van Amsterdam Rainproof

Voor een overzicht van meer duurzame maatregelen, tips en goede voorbeelden kunt u een kijkje nemen op de website van Nieuw Amsterdams Klimaat. www.nieuwamsterdamsklimaat.nl

Ga naar AGV voor ideeën, initiatieven en praktische tips van wat u kunt doen in en op het huis, op straat en in de natuur.

bottom of page